Съобщения за медиите
187-ма годишна обща конференция
Всички членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) са поканени да участват в 187-мата годишна обща конференция, която ще се състои на 25 март, 1-2 април 2017 г

Последни новини Архиви »

Архиви на новините »