News Release
Конференция за несемейни младежи
Конференцията за несемейни младежи от 18 до 30 г. на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе от 3 до 6 август 2016 г. в с. Соколица, общ. Карлово.

Последни новини Архиви »

Архиви на новините »