Налични изданияЗатвори прозорец
« Световен Нюзрум
Затвори прозорец
Съобщения за медиите

 Единство в разнообразието

Първа в серия от три части на световната Църква

Може ли една църква да е единна и разнообразна в същото време? В глобален свят като нашия, където хората обменят идеи и култура по-лесно от всякога, по-добрият въпрос може да бъде "Как може една църква да оцелее без единство и многообразие?"Далеч от противоречие, двете се допълват взаимно, като страни на една монета.

 

 
ЦЯЛА ИСТОРИЯ »
Съобщения за медиите

Ден на отворените врати в Ямбол

На 16 май 2015 г. в град Ямбол в сградата на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе мероприятие Отворени врати.

 
ЦЯЛА ИСТОРИЯ »
Съобщения за медиите

Апостол Ръсел М. Нелсън посещава  България

Старейшина Ръсел М. Нелсън от Кворума на дванадесетте апостоли ще пристигне в България, за да почете 25-та годишнина от освещаването на страната за проповядването на Евангелието на Исус Христос. Старейшина Нелсън ще бъде придружен от своята съпруга Уенди Нелсън и от старейшина Рандал К. Бенет от Седемдесетте и съпругата му Шели Бенет.

 
ЦЯЛА ИСТОРИЯ »
Съобщения за медиите

Старейшина Л. Том Пери

Старейшина Л. Том Пери от Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни почина на 30 май 2015г. Той беше на 92 години (роден на 5 август 1922 г.). 

 
ЦЯЛА ИСТОРИЯ »
   

Последни новини

Архиви »
Ръководител на мормоните насърчава диалога, по-дълбокото разбиране между вероизповеданията по света

Ръководител на мормоните насърчава диалога, по-дълбокото разбиране между вероизповеданията по света

Обръщение, дадено на Петия конгрес на традиционните и световни религии

 За да постигнем мир, сигурност и хармония в света, „ние трябва наистина да мислим това, което казваме. Трябва да бъдем искрени по отношение на добруването на всички и в добрите намерения един към друг.“

ЦЯЛА ИСТОРИЯ »
Ден на отворените врати в Ямбол

Ден на отворените врати в Ямбол

На 16 май 2015 г. в град Ямбол в сградата на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе мероприятие Отворени врати.

ЦЯЛА ИСТОРИЯ »
Старейшина Л. Том Пери    

Старейшина Л. Том Пери  
 

Старейшина Л. Том Пери от Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни почина на 30 май 2015г. Той беше на 92 години (роден на 5 август 1922 г.). 

ЦЯЛА ИСТОРИЯ »
Апостол Ръсел М. Нелсън посещава  България

Апостол Ръсел М. Нелсън посещава  България

Старейшина Ръсел М. Нелсън от Кворума на дванадесетте апостоли ще пристигне в България, за да почете 25-та годишнина от освещаването на страната за проповядването на Евангелието на Исус Христос. Старейшина Нелсън ще бъде придружен от своята съпруга Уенди Нелсън и от старейшина Рандал К. Бенет от Седемдесетте и съпругата му Шели Бенет.

ЦЯЛА ИСТОРИЯ »

Честване на 173-тата годишнина на Обществото за Взаимопомощ 

Честване на 173-тата годишнина на Обществото за Взаимопомощ 

”И сте готови да носите един друг тегобите си, за да може те да са леки; да, и сте готови да скърбите с онези, които скърбят; да, и да утешавате онези, които се нуждаят от утешение.... та да може да имате вечен живот. (Мосия 18:8-9)” 

ЦЯЛА ИСТОРИЯ »
Архиви на новините