Най-важни истории

Съобщения за медиите
Дарение на дом за възрастни хора
Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари две професионални перални машини на Дома за възрастни хора в Старозагорските минерални бани.

Последни новини