News Release
Дарение за кризисен център в Бургас
Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари мебели, одеала и оборудване за детска площадка на „Кризисен център за деца и лица, жертва на насилие и трафик” - Бургас

Последни новини Архиви »

Архиви на новините »