News Release
Младежка конференция
Конференцията за младежи от 12 до 18 г. на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе от 6 до 9 юли 2016 г. в с. Соколица, общ. Карлово.

Последни новини Архиви »

Архиви на новините »