Съобщения за медиите

Тържествено събрание по случай завършване на учебната година за Семинар и Институт

ЦЯЛА ИСТОРИЯ »
Съобщения за медиите

 Единство в разнообразието

ЦЯЛА ИСТОРИЯ »
Съобщения за медиите

Президент Бойд К. Пакър почина на 90-годишна възраст

ЦЯЛА ИСТОРИЯ »
Съобщения за медиите

Посещението на апостол Ръсел М. Нелсън в България

ЦЯЛА ИСТОРИЯ »
   

Последни новини Архиви »

Божествената институция на брака

През 1995 г. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни публикува „Семейството: прокламация към света“, която излага следните истини за брака: Ние, Първото президентство и Съветът на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, тържествено провъзгласяваме, че бракът между мъжа и жената е постановен от Бог и че семейството заема централно място в плана на Твореца за вечната съдба на Неговите деца. . . .

Прочетете още »

Президент Бойд К. Пакър почина на 90-годишна възраст

Бойд К. Пакър, президент на Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни почина в своя дом в 14 часа местно време в Солт Лейк Сити  на 03 юли 2015 г.  поради преклонната си възраст. Той бе на 90-годишна възраст /роден на 10 септ. 1924 г./.  

Прочетете още »

Посещението на апостол Ръсел М. Нелсън в България

Каква огромна благословия бе посещението на апостол Ръсел М. Нелсън  в България от 29 до 31май 2015 г. за всички членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

Прочетете още »

 Единство в разнообразието

Първа в серия от три части на световната Църква
Може ли една църква да е единна и разнообразна в същото време? В глобален свят като нашия, където хората обменят идеи и култура по-лесно от всякога, по-добрият въпрос може да бъде "Как може една църква да оцелее без единство и многообразие?"Далеч от противоречие, двете се допълват взаимно, като страни на една монета.

 

Прочетете още »

Ръководител на мормоните насърчава диалога, по-дълбокото разбиране между вероизповеданията по света

Обръщение, дадено на Петия конгрес на традиционните и световни религии За да постигнем мир, сигурност и хармония в света, „ние трябва наистина да мислим това, което казваме. Трябва да бъдем искрени по отношение на добруването на всички и в добрите намерения един към друг.“

Прочетете още »
Архиви на новините »