Съобщения за медиите

Мормоните участват в „Да изчистим България заедно”

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се включи в инициативата „Да изчистим България заедно” на 16 септември 2017 г.

Дарение за бежанци

През месец август 2017 г. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) направи дарение на над 700 бежанци

Почина старейшина Робърт Д. Хейлз на 85

Старейшина Робърт Д. Хейлз от Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни почина днес в 12.15 часа по причини, свързани с напреднала възраст. Той беше на 85 години (роден на 24 август, 1932 г.). Старейшина Хейлз  бе заобиколен от семейството си, в деня на своята смърт.

Мормоните помагат на Дом за хора с умствена изостаналост

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) направи дарение на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Св. Врач“ в град Пловдив.

187-ма полугодишна Обща конференция

Всички членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) са поканени да участват в 187-мата полугодишна Обща конференция.

Дарение на центрове за деца

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) направи дарение на петте центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, включени в Комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена“ - Пловдив.

Дарение за Асоциация „Да съхраним жената“

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари шевни машини, бюра, диван, пейка и музикални инструменти на Асоциация „Да съхраним жената“ - Варна.

Мормоните помагат на МБАЛ Чирпан

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) помогна финансово за закупуването на филтрираща система за хемодиализатор на МБАЛ Чирпан.

Мормоните правят дарение на център за грижи

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари готварска печка, бойлер, кухненски шкафове с мивка, маси и столове, диван, етажерки и външна врата на Сдружение „За Теб“ – Варна.

Дипломиране за Семинар и Институт - 2016/2017

Семинарът и Институтът по религия на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) приключи за 2016/2017 учебна година.