Съобщения за медиите

Обявени са датите за отворените врати и освещаването на храма Париж Франция

Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е обявило датите за отворените врати, културното честване и освещаването на храма Париж Франция. Това е първият храм, който предстои да бъде завършен във Франция. 

Нови хуманитарни проекти в България

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) завърши 5 хуманитарни проекта през месец август 2016 г. 

Конференция за семейства

Първата по рода си Конференция за семейства на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) за България се проведе в сградата на клон Пловдив на 22.10.2016 г. 

Младежка конференция

Конференцията за младежи от 12 до 18 г. на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе от 6 до 9 юли 2016 г. в с. Соколица, общ. Карлово. 

186-та полугодишна Обща конференция

Всички членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) са поканени да участват в 186-тата полугодишна Обща конференция. Първото президентство, членове на Кворума на дванадесетта апостоли и общи служители на Църквата ще споделят напътстващи и вдъхновяващи послания в следните сесии:

Конференция за несемейни младежи

Конференцията за несемейни младежи от 18 до 30 г. на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе от 3 до 6 август 2016 г. в с. Соколица, общ. Карлово.

Светите писания онлайн на български език

Tройната комбинация, съдържаща Книгата на Мормон, Учение и завети и Скъпоценен бисер може да бъде четена онлайн вече и на български език. 

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

Дипломиране за Семинар и Институт

На 4.06.2016 г. в сградата на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) в град Пловдив се проведе церемония по връчване на сертификати и дипломи на студентите в Семинара и Института за 2015/2016 г.  

Дарение за кризисен център в Бургас

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари мебели, одеала и оборудване за детска площадка на „Кризисен център за деца и лица, жертва на насилие и трафик” - Бургас