Съобщения за медиите

Дарение за център от семеен тип в Горна Оряховица

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари пералня, сушилня и готварска печка на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр. Горна Оряховица. 

Изложба на детски рисунки

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони), както и различни религиозни деноминации, бяха поканени на откриването на изложба от детски рисунки на тема  "Вярата - мечта за по-добър свят", състояло се на 30.12.2016 г. в мраморното фоайе на Столична община

Участие в научна конференция „Хармония в различията“

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) взе участие в третата национална научна конференция „Хармония в различията“, която се проведе на 9.12.2016 г. в Университета по библиотекознание и информационни технологии - София. 

Обявени са датите за отворените врати и освещаването на храма Париж Франция

Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е обявило датите за отворените врати, културното честване и освещаването на храма Париж Франция. Това е първият храм, който предстои да бъде завършен във Франция. 

Нови хуманитарни проекти в България

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) завърши 5 хуманитарни проекта през месец август 2016 г. 

Конференция за семейства

Първата по рода си Конференция за семейства на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) за България се проведе в сградата на клон Пловдив на 22.10.2016 г. 

Младежка конференция

Конференцията за младежи от 12 до 18 г. на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе от 6 до 9 юли 2016 г. в с. Соколица, общ. Карлово. 

186-та полугодишна Обща конференция

Всички членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) са поканени да участват в 186-тата полугодишна Обща конференция. Първото президентство, членове на Кворума на дванадесетта апостоли и общи служители на Църквата ще споделят напътстващи и вдъхновяващи послания в следните сесии:

Конференция за несемейни младежи

Конференцията за несемейни младежи от 18 до 30 г. на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе от 3 до 6 август 2016 г. в с. Соколица, общ. Карлово.

Светите писания онлайн на български език

Tройната комбинация, съдържаща Книгата на Мормон, Учение и завети и Скъпоценен бисер може да бъде четена онлайн вече и на български език.