Най-важни истории

Съобщения за медиите
Младежи светии от последните дни се дипломират от Семинар и Институт
На 09.06.2018 г. в сградата на клон Пловдив на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе дипломиране от Семинар и Институт за 2017/2018 учебна година.

Последни новини