Най-важни истории

Съобщения за медиите
Църквата направи дарение на болницата във Враца
Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари медицинска апаратура на врачанската МБАЛ „Христо Ботев“

Последни новини