Дарение за Асоциация „Да съхраним жената“

Дарение за Асоциация „Да съхраним жената“

Съобщения за медиите
Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари шевни машини, бюра, диван, пейка и музикални инструменти на Асоциация „Да съхраним жената“ - Варна. Организацията осигурява подкрепа на жените в процеса на тяхното образование, обучение, професионална ориентация и реализация, духовно развитие и участие в управлението.

Тържественото откриване на оборудваната чрез дарението нова база на Асосиацията се проведе на 21 юни 2017 г. Църквата беше представлявана от старейшина и сестра Хенсън – хуманитарната двойка за страната, Бони Недялкова и двама мисионери. Д-р Йорданка Ненчева –  управител на организацията, изказа сърдечната си благодарност към Църквата и покани старейшина Хенсън да говори пред гостите.

Старейшина Хенсън сподели, че е било чест за хуманитарните служби на Църквата да подкрепят организация с подобна благородна кауза. Той изрази признателност към Д-р Ненчева за нейното усърдие и отдаденост към Асосиацията, както и към общинските и държавни ръководители за подкрепата. 

На събитието присъстваха Коста Базитов - заместник кмет и Петър Манчев - заместник областен управител.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.