Дарение на дом за възрастни хора

Дарение на дом за възрастни хора

Съобщения за медиите

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари две професионални перални машини на Дома за възрастни хора в Старозагорските минерални бани.

Закриващата церемония по случай хуманитарния проект се проведе на 24 октомври 2017 г. Църквата беше представлявана от старейшина и сестра Хенсън – хуманитарната двойка за страната, старейшина Андерсън – президент на кворума на старейшините в клон Стара Загора със своята съпруга, и Бони Недялкова в качеството на преводач.

Илия Александров, директор на дома, изрази сърдечните си благодарности за направеното дарение.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.