Дарение на центрове за деца

Дарение на центрове за деца

Съобщения за медиите

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) направи дарение на петте центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, включени в Комплекс за социални услуги Св. Св. Константин и Елена - Пловдив. Всеки един от центровете получи по един велоергометър и една бягаща пътека.

Благодарение на дарените от Църквата фитнес уреди децата и младежите от центровете ще имат възможността да правят повече физически упражнения, които ще подобрят здравословното им състояние.

Закриващата церемония за хуманитарния проект се проведе на 5 юли 2017 г. Църквата беше представлявана от старейшина и сестра Хенсън – хуманитарната двойка за страната и Бони Недялкова в качеството на преводач. Представител от Община Пловдив беше Веселина Ботева - Директор на ДирекцияСоциална политика”, която връчи благодарствено писмо към хуманитарните служби на Църквата

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.