Mormon Newsroom

Името на Църквата

Името на Църквата

Съобщения за медиите
Президент Ръсел М. Нелсън от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни направи следното изявление относно името на Църквата:
 
Господ ми даде прозрение относно важността на името, което Той е дал чрез откровение за Неговата Църква, Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Трябва да свършим някои неща, за да сме в хармония с Неговата воля. Презпоследните седмици много църковни ръководители и отдели поставиха началото на необходимите за тази цел стъпки. Допълнителна информация относно това важно дело ще бъде обявена през идните месеци.
 
Вижте обновения Наръчник за публикуване в медиите, който предоставя указания как правилно да се споменава Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. През идните месеци интернет страниците и материалите на Църквата ще бъдат обновени, за да отразяват това указание от президент Нелсън

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.