Съобщения за медиите

Обявени промени за укрепване на младежите

Започват сесиите за ръководители от общата конференция

Свидетелствам за важността на делото, което Господ е поверил на всеки от нас – каза президент Ръсел М. Нелсън. – Той ни е подготвил да служим по това време и ще продължи да ни помага и да ни подкрепя, докато се стремим да изграждаме Неговото царство на земята“. ...

Старейшина Дейл Г. Ренлънд от Кворума на дванадесетте апостоли посети България

На 15 септември 2019 г. членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в България имаха привилегията да присъстват на вдъхновяващо послание от старейшина Дейл Г. Ренлънд от Кворума на дванадесетте апостоли, който бе придружен от своята съпруга сестра Ренлънд.

По време на „Лице в лице“ ръководители на Църквата съветват пълнолетните младежи да продължават напред с вяра

Старейшина Юлисис Соарес и Крейг С. Кристенсън участваха в пряко 90-минутно излъчване на духовното послание „Лице в лице“ за пълнолетни младежи от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни по целия свят на 15 септември 2019 г.

Старейшина Ренлънд говори пред сестрите от Църквата в България

На 14 септември 2019 г. сестрите от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни присъстваха на специално събрание със старейшина Дейл Г. Ренлънд от Кворума на дванадесетте апостоли, който бе придружен от своята съпруга сестра Ренлънд. Събитието се състоя в сградата на Църквата в София и на него присъстваха още президент Голдън -...

Служението на президент Ръсел М. Нелсън в Латинска Америка, 2019 г.

Президентът на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, Ръсел М. Нелсън, посети светиите от последните дни и други хора в Латинска Америка в периода от 24 август до 2 септември 2019 г. Той и старейшина Куентин Л. Кук от Кворума на дванадесетте апостоли служиха в Гватемала, Колумбия, Еквадор, Аржентина и Браз...

Президентът на Португалия Марчело Ребело де Суса посети храма в Лисабон

Президентът на република Португалия, г-н Марчело Ребело де Суса, направи обиколка на храма Лисабон Португалия на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 29 август 2019 г. При това историческо събитие президентът на Португалия получи и своята семейна история от старейшина Жозе А. Тейшейра от Президентството...

Църквата е домакин на конференция на Обединените нации в Солт Лейк Сити

Ръководители на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни тази седмица са домакини на събития в Солт Лейк Сити, свързани с 68-ата конференция на Гражданското общество на Обединените нации. През следващите няколко дни хиляди присъстващи на конференцията са в столицата на Юта, първият град в Съединените щати, извън...

Изявление относно Словото на мъдростта

Словото на мъдростта е закон за здравето, постановен за физическата и духовна полза на Божиите чеда. Той включва указания относно това кои храни са добри за нас и кои вещества трябва да избягваме.

Църквата направи дарение на болница в Стара Загора