Съобщения за медиите

Църквата проведе ден на отворените врати на тема "Светите писания"

Група Хасково на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се проведе ден на отворените врати на тема "Светите писания"

...

Църковни ръководители получават информация за нова глобална инициатива за деца и младежи

Първото президентство обяви нова инициатива, която ще замени съществуващите програми за деца и младежи в Църквата, в това число скаутската програма, Личен напредък, Дълг към Бог и Вяра в Бог.

Мисионери от Църквата чистят двора на бъдещ център за грижи в Божурище

Църквата проведе ден на отворените врати на тема „Спасителят Исус Христос”

Църквата участва в проект за насърчаване на уважението между религиите

На 9 и 10 май 2019 г. се осъществи съвместен проект на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни с партньори от НПО „Мостове“ – Ангелина Владикова, Петър Граматиков и Светлана Караджова (http://bridges-forum.org) и „Инициатива за обединени религии – Европа“ /URI/ (http://www.uri-europe.eu/) от Холандия, водени от д-р Дж. С. Хана Митра...

Светии от последните дни изнесоха концерт в хасковския дом за стари хора

На 20 април 2019 г. членовете от група Хасково на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни изнесоха великденски концерт на възрастните хора от дом „Кенана“ в града. Част от гостуващата група бяха и двама мисионери, служещи в клон Стара Загора.

Църквата участва в конференция по случай международния ден на културно-художественото наследство

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни чества 189-годишнина

На 06 април 2019 г. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни отбеляза своята 189-та годишнина от основаването си. По този повод в сградата на църквата в град София се проведе тържество, на което присъстваха гости от неправителствени и образователнии организации. Между тях бяха представители от Университета по...

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни проведе клонова дейност

Великденско послание на Първото президентство, април 2019 г.