Съобщения за медиите

Среща на семействата в Църквата

В Бургас се проведе втората по рода си среща на семействата от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в България.

Вече е наличен първият том на „Светии“

Официалната история на светиите от последните дни, публикувана на 14 езика

Църквата направи дарение на болница за рехабилитация в Котел

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни дари верижен механизъм за раздвижване Локостейшън и съдомиялна машина на Специализирана болница за рехабилитация - Котел" ЕООД

Църквата дари медицинска апаратура на болницата в Хасково

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни дари 2 пациентски монитора, 2 електрокардиографа, 4 перфузора и 2 инфузионни помпи за система на МБАЛ - Хасково.

Името на Църквата

Президент Ръсел М. Нелсън от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни направи следното изявление относно името на Църквата.

Църквата направи дарение на болницата във Враца

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари медицинска апаратура на врачанската МБАЛ „Христо Ботев“

Какво означава да представляваш любовта на Христос пред света? Смирение, казват новите апостоли

След три месеца в техните нови роли на апостоли на Исус Христос, старейшина Герит У. Гонг и старейшина Юлисис Соарес седнаха за два часа да говорят с националните медии и тези на Юта за това какво е да прекосяваш земното кълбо, за да споделяш любовта на Христос.

Мормоните дариха медицинско оборудване на болница в Благоевград

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) направи дарение на детското отделение в  “Многопрофилна болница за активно лечение ПУЛС” АД, Благоевград

Младежи светии от последните дни се дипломират от Семинар и Институт

На 09.06.2018 г. в сградата на клон Пловдив на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе дипломиране от Семинар и Институт за 2017/2018 учебна година.

Църквата направи дарение на дом за деца в Пловдив

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари оборудване за детска площадка на Дом за деца, лишени от родителски грижи „Княгиня Мария-Луиза“, гр. Пловдив.