Съобщения за медиите

Църквата направи дарение за бежанци

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари система "Нeadway" за изучаване на английски език на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския Съвет.

Мормоните дариха кувьоз на Дом за грижи в Плевен

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари инкубатор за интензивна терапия на новородени на Дом за медико-социални грижи за деца в Плевен.

Обиколка за служение по света на президент Ръсел М. Нелсън през 2018 г.

През 2018 г. обиколката за служение по света на президент Ръсел М. Нелсън и старейшина Джефри Р. Холанд продължи 11 дни и включваше 8 града в Европа, Африка и Азия. Тя бе осъществена от 11 до 23 април 2018 г. По-долу е дадена обобщена информация за събитията във всеки град.

Честване на 176-тата годишнина на Обществото за взаимопомощ

На 17 март 2018 г. сестрите от клон София на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се събраха, за да отпразнуват 176-годишнината от създаването на Обществото за взаимопомощ.

Младежи светии от последните дни се събират за мини конференция

Младежка мини конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе на 24 март 2018 г. в сградата на клон Пловдив. Участие взеха младежи на възраст 14 - 30 г.

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни проведе духовна дискусия

На 04 март 2018 г. в сградата на клон София на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе Вечер край огнище (духовна дискусия) на тема „Силата на Книгата на Мормон да променя живота“.

Ново Първо президентство бе подкрепено от светиите от последните дни на тържествено събрание

Обявени са двама нови ръководители в Кворума на дванадесетте апостоли

188-ма годишна обща конференция

Всички членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) са поканени да участват в 188-мата годишна обща конференция, която ще се състои на 31 март и 1 април 2018 г.

Тържествено събрание

Тържественото събрание е свещено събрание, провеждано от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, най-често на обща конференция, след като нов президент на Църквата започне службата си.

RootsTech 2018 привлича хиляди в Солт Лейк Сити

Президент Оукс и съпругата му споделят семейни истории пред публика от целия свят