Съобщения за медиите

Църквата обявява ново равновесие между преподаването на Евангелието у дома и в Църквата

Считано от януари 2019 г. ще бъдат направени промени в програмата на неделните събрания

Обявени са дванадесет нови храма в края на общата конференция през октомври 2018 г.

Действащите, съобщените или намиращи се в строеж храмове вече надхвърлят 200 на брой.

Президент Нелсън набляга на важността на Исус Христос в името на Църквата: „Това е Неговата Църква“

Световно известният Мормонски хор на Табернакъла променя името си

188-ма полугодишна обща конференция

Светиите от последните дни участват в „Да изчистим България заедно”

Среща на семействата в Църквата

В Бургас се проведе втората по рода си среща на семействата от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в България.

Вече е наличен първият том на „Светии“

Официалната история на светиите от последните дни, публикувана на 14 езика

Църквата направи дарение на болница за рехабилитация в Котел

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни дари верижен механизъм за раздвижване Локостейшън и съдомиялна машина на Специализирана болница за рехабилитация - Котел" ЕООД

Църквата дари медицинска апаратура на болницата в Хасково

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни дари 2 пациентски монитора, 2 електрокардиографа, 4 перфузора и 2 инфузионни помпи за система на МБАЛ - Хасково.