Съобщения за медиите

Дни на отворените врати за храма Рим Италия

Светии от последните дни правят коледно дарение на център за грижи в Сливен

Участие на Църквата в петата национална научна конференция „Хармония в различията“

Наблягане на даровете от Спасителя на Коледното послание от Първото президентство

Говорители насърчават другите да обичат подобно на Христос

Инициативата „Осветете света“ през 2018 г. набляга на службата

Световна инициатива предлага възможности да следваме Спасителя

Коледно послание на Първото Президентство за 2018

Църквата дари компютри на образователен център „Яника“ в София

Представители от Църквата на посещение при председателя на Националния съвет на религиозните общности в България

Представители от Църквата на посещение в Дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет

Църквата обявява ново равновесие между преподаването на Евангелието у дома и в Църквата

Считано от януари 2019 г. ще бъдат направени промени в програмата на неделните събрания