Съобщения за медиите

Вече е наличен вторият том на „Светии“

Църквата изпраща на Китай помощи във връзка с коронавируса

Съвместно с проекта HOPE, ще бъде изпратен самолет от Солт Лейк Сити, който да транспортира материали от централния църковен склад на епископа в Солт Лейк Сити.

...

Първото президентство съобщава промени в храмовото церемониално облекло

Членовете светии от последните дни използват храмово облекло за церемонии като част от най-свещените обреди, свързани с вярата им. Първото президентство наскоро обяви промени в облеклото, които от една страна го правят по-опростено, удобно и евтино, а от друга подобряват преживяването на членовете в храма. Тези промени не променят...

Църквата участва в научна конференция "Хармония в различията" 2019

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни участва в научната конференция "Хармония в различията", инициирана от Университета по библиотекознание и информационни технологии

Коледно съобщение на Първото президентство, 2019 г.

Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни направи следното съобщение за Коледа, 2019 г.:

Служението на президент Ръсел М. Нелсън в Югоизточна Азия през 2019 г.

Президент Ръсел М. Нелсън от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни посети светии от последните дни и други хора в Югоизточна Азия от 17 ноември 2019 г. до 21 ноември 2019 г. Той и старейшина Д. Тод Кристоферсън от Кворума на дванадесетте апостоли служиха във Виетнам, Камбоджа, Сингапур и Индонезия.

Църквата проведе конференция за несемейни в Стара Загора

На 16 ноември 2019 г. в сградата на клон Стара Загора на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се проведе конференция за несемейни над 31 г.

...

Първото президентство приветства ръководителя на Мюсюлманската световна лига

Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се срещна във вторник сутринта с Негово Превъзходителство Д-р Мохамед Абдулкарим Ал Иса, главен секретар на Мюсюлманската световна лига (МСЛ) и президент на Международната организация на учените-мюсюлмани, със седалище в Мека, Саудитска Арабия....

Обявени промени за укрепване на младежите

Започват сесиите за ръководители от общата конференция

Свидетелствам за важността на делото, което Господ е поверил на всеки от нас – каза президент Ръсел М. Нелсън. – Той ни е подготвил да служим по това време и ще продължи да ни помага и да ни подкрепя, докато се стремим да изграждаме Неговото царство на земята“. ...