Факти и статистика

Close

  България

  2 418

  Общо членове на Църквата

  1

  Мисии

  4

  Центрове за семейна история

  9

  Конгрегации

  Северна Америка

  9 253 590

  Общо членове на Църквата

  192

  Мисии

  2 866

  Центрове за семейна история

  18 159

  Конгрегации

  109

  Храмове

  Южна Америка

  4 038 045

  Общо членове на Църквата

  94

  Мисии

  979

  Центрове за семейна история

  5 545

  Конгрегации

  18

  Храмове

  Европа

  516 003

  Общо членове на Църквата

  43

  Мисии

  710

  Центрове за семейна история

  1 422

  Конгрегации

  12

  Храмове

  Азия

  1 155 764

  Общо членове на Църквата

  42

  Мисии

  333

  Центрове за семейна история

  1 973

  Конгрегации

  8

  Храмове

  Океания

  552 825

  Общо членове на Църквата

  18

  Мисии

  338

  Центрове за семейна история

  1 251

  Конгрегации

  10

  Храмове

  Африка

  577 618

  Общо членове на Църквата

  31

  Мисии

  285

  Центрове за семейна история

  2 001

  Конгрегации

  3

  Храмове

  Световна статистика

  16 118 169

  Общо членове на Църквата

  407

  Мисии

  160

  Храмове

  30 506

  Конгрегации

  65 915

  Мисионери

  14

  Центрове за обучение на мисионери

  4

  Университети

  404 270

  Брой на записалите се в Семинара

  357 760

  Брой на записалите се в Института

  5 100

  Центрове за семейна история

  10 238

  Мисионери по благосъстоянието (включително хуманитарни мисионери)

  188

  Езици на църковни материали

  140

  Страни с центрове за семейна история

  189

  Страни, получили хуманитарна помощ (от 1985 г.)