Факти и статистика

Close

  Нова Зеландия

  114 215

  Общо членове на Църквата

  2.38% 1-in-42

  Population vs. Church Members

  30

  Stakes

  101010

  225

  Конгрегации

  173 Wards
  52 Branches

  52

  Центрове за семейна история

  52

  1

  Храмове

  3

  Мисии | 2 Districts

  Африка

  Общо членове на Църквата

  Members
  Конгрегации

  621 448

  Members

  2 150

  Конгрегации

  Мисии

  34Мисии

  Центрове за семейна история

  329

  Храмове

  3Храмове

  Азия

  Общо членове на Църквата

  Members
  Конгрегации

  1 206 148

  Members

  2 139

  Конгрегации

  Мисии

  45Мисии

  Центрове за семейна история

  349

  Храмове

  8Храмове

  Европа

  Общо членове на Църквата

  Members
  Конгрегации

  493 970

  Members

  1 382

  Конгрегации

  Мисии

  34Мисии

  Центрове за семейна история

  645

  Храмове

  12Храмове

  Северна Америка

  Общо членове на Църквата

  Members
  Конгрегации

  9 336 465

  Members

  18 071

  Конгрегации

  Мисии

  182Мисии

  Центрове за семейна история

  2 542

  Храмове

  110Храмове

  Океания

  Общо членове на Църквата

  Members
  Конгрегации

  562 341

  Members

  1 253

  Конгрегации

  Мисии

  17Мисии

  Центрове за семейна история

  302

  Храмове

  10Храмове

  Южна Америка

  Общо членове на Църквата

  Members
  Конгрегации

  4 093 363

  Members

  5 541

  Конгрегации

  Мисии

  95Мисии

  Центрове за семейна история

  971

  Храмове

  17Храмове