Факти и статистика

Close

  Холандия

  9 338

  Общо членове на Църквата

  0.05% 1-in-1835

  Population vs. Church Members

  3

  Stakes

  26

  Конгрегации

  21 Wards
  5 Branches

  10

  Центрове за семейна история

  10

  1

  Храмове

  1

  Мисии

  Африка

  Общо членове на Църквата

  Members
  Конгрегации

  578 944

  Members

  2 010

  Конгрегации

  Мисии

  32Мисии

  Центрове за семейна история

  281

  Храмове

  3Храмове

  Азия

  Общо членове на Църквата

  Members
  Конгрегации

  1 181 411

  Members

  2 124

  Конгрегации

  Мисии

  44Мисии

  Центрове за семейна история

  336

  Храмове

  8Храмове

  Европа

  Общо членове на Църквата

  Members
  Конгрегации

  512 269

  Members

  1 408

  Конгрегации

  Мисии

  42Мисии

  Центрове за семейна история

  704

  Храмове

  12Храмове

  Северна Америка

  Общо членове на Църквата

  Members
  Конгрегации

  9 254 663

  Members

  18 167

  Конгрегации

  Мисии

  192Мисии

  Центрове за семейна история

  2 530

  Храмове

  109Храмове

  Океания

  Общо членове на Църквата

  Members
  Конгрегации

  552 825

  Members

  1 251

  Конгрегации

  Мисии

  18Мисии

  Центрове за семейна история

  299

  Храмове

  10Храмове

  Южна Америка

  Общо членове на Църквата

  Members
  Конгрегации

  4 038 057

  Members

  5 546

  Конгрегации

  Мисии

  94Мисии

  Центрове за семейна история

  941

  Храмове

  17Храмове